Aktualne warunki na stoku

Specjalnie dla Wszystkich adeptów narciarstwa i snowboardu na terenie wyciągu narciarskiego Czerwienneski powstała szkółka narciarska.

Nasza Szkółka prowadzona jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów, który do każdego ucznia podchodzą indywidualnie.

Zapisując się do naszej szkoły możecie Państwo liczyć na 100% bezpieczeństwa i dobrze wykorzystanego czasu! Gwarantujemy, że nauka jazdy odbędzie się całkowicie bezstresowo i każdy z łatwością  przyswoi zasady jazdy na nartach i snowboardzie.

Lekcje prowadzimy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Prowadzimy rownież zajęcia dla grup.

 

Rezerwacji leckji można dokonywać telefonicznie:

607-922-033

 

 baranek narciorz

Jednodniowy kurs nauki jazdy na nartach lub snowboardzie

 

1h 2h

1 osoba

120 zł

220 zł

2 osoby

160 zł

300 zł

 

Abonament

  10h

1 osoba

1100zł

2 osoby

1450zł

 • Zalety abonamentu: Oszczędzasz pieniądze, wykorzystujesz godziny zgodnie ze swoimi potrzebami, abonament ważny cały sezon.

W przypadku grup prosimy o wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji instruktora w dogodnych godzinach i dniach.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

607-922-033

 

Regulamin Szkoły Narciarskiej BARANEK

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej BARANEK jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Szkoła Narciarska BARANEK prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie.

 2. Lekcja trwa 55 minut, ostatnie 5 minut poświęcone jest na podsumowanie i rozmowę z uczniem. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły lub we wcześniej ustalonym miejscu.

 3. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku korzystania z abonamentów, opłata za abonament pobierana jest z góry.

 4. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji.

 5. Lekcje z abonamentu są imienne i nie może z nich korzystać osoba trzecia.

 6. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

 7. W sytuacji rezerwacji lekcji i braku jej odwołania minimum 15 minut przed rozpoczęciem, Klient może zostać obciążony według cennika.
 8. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

 9. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.

 10. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy. Każdy uczeń do 15 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

 11. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przepadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

 12. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

 13. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

 14. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

 15. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

.

Partnerzy

 • azs zakopane 00nowy
 • logo
 • partnerLogoKolor
 • logo
 • sms zakopane 01nowy
 • logo