Aktualne warunki na stoku

Regulamin Wyciągu Narciarskiego CzerwienneSki:

 1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które wykupiły karnet (karta magnetyczna). Z chwilą wykupienia karty i przystąpienia do przejazdu pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszych postanowień. Są one stosowane od chwili wejścia na teren wyciągu do momentu gdy pasażer nie opuści go.

 2. Przejazd wyciągiem może być zapewniony, jeśli urządzenie jest otwarte dla ruchu pasażerskiego. W przeciwnym razie dostęp do wyciągu dla pasażerów i osób postronnych jest zabroniony.

 3. Pasażerowie powinni posiadać sprzęt odpowiedni do jazdy wyciągiem tj. narty, snowboard itp.

 4. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej, zwane dalej narciarzami.

 5. Z wyciągu mogą nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 6. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wprzęgania narty należy ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku, uchwycić reką zbliżający się drążek urządzenia holującego (orczyk) w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

 7. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

 8. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej, po przejechaniu przez narciarza obok ostatniej podpory wyciągu.

 9. Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem urządzenia holującego trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich.

 10. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać od wyciągu.

 11. Jeżeli w czsei jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi wyciągu.

 12. W czasie wyprzęgania i jazdy wyciągiem aż do opuszczenia peronu stacji górnej należy wyjąć ręce z pętli kijów narciarskich.

 13. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy energicznie wyjąć talerzyk spomiędzy nóg a następnie puścić drążek urządzenia holującego przed siebie, wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania się „rzucania” talerzykiem w bok od kierunku jazdy. Należy również pamiętać iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym zatrzymanie wyciągu.

 14. Zabrania się wykorzystywania trasy wyciągu do schodzenia.

 15. W razie upadku na trasie wyjazdu należy jak najszybciej wypiąć się z urządzenia holującego i opuścić trasę.

 16. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień nie będą dopuszczone do korzystania z wyciągu.

 17. Wyklucza się przewóz następujących osób:

 • które nie stosują się do obowiązujących wymagań prawnych i warunków przewozu,

 • które przez swój stan lub zachowanie, zakłocają bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Wyciągi Narciarskie i Wypożyczalnia, NIP 735 101 29 72 (dalej:„Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) z Administratorem można się kontaktować:

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :
świadczenia usług związanych z branżą narciarską i turystyczną, utrzymania konta klienta w wypożyczalni sprzętu sportowego, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

4) mają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy wypożyczenia

.

Partnerzy

 • azs zakopane 00nowy
 • logo
 • partnerLogoKolor
 • logo
 • sms zakopane 01nowy
 • logo