Aktualne warunki na stoku

Regulamin Wyciągu Narciarskiego CzerwienneSki:

 1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które wykupiły karnet (karta magnetyczna). Z chwilą wykupienia karty i przystąpienia do przejazdu pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszych postanowień. Są one stosowane od chwili wejścia na teren wyciągu do momentu gdy pasażer nie opuści go.

 2. Przejazd wyciągiem może być zapewniony, jeśli urządzenie jest otwarte dla ruchu pasażerskiego. W przeciwnym razie dostęp do wyciągu dla pasażerów i osób postronnych jest zabroniony.

 3. Pasażerowie powinni posiadać sprzęt odpowiedni do jazdy wyciągiem tj. narty, snowboard itp.

 4. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej, zwane dalej narciarzami.

 5. Z wyciągu mogą nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 6. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wprzęgania narty należy ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku, uchwycić reką zbliżający się drążek urządzenia holującego (orczyk) w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

 7. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

 8. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej, po przejechaniu przez narciarza obok ostatniej podpory wyciągu.

 9. Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem urządzenia holującego trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich.

 10. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać od wyciągu.

 11. Jeżeli w czsei jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi wyciągu.

 12. W czasie wyprzęgania i jazdy wyciągiem aż do opuszczenia peronu stacji górnej należy wyjąć ręce z pętli kijów narciarskich.

 13. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy energicznie wyjąć talerzyk spomiędzy nóg a następnie puścić drążek urządzenia holującego przed siebie, wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania się „rzucania” talerzykiem w bok od kierunku jazdy. Należy również pamiętać iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym zatrzymanie wyciągu.

 14. Zabrania się wykorzystywania trasy wyciągu do schodzenia.

 15. W razie upadku na trasie wyjazdu należy jak najszybciej wypiąć się z urządzenia holującego i opuścić trasę.

 16. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień nie będą dopuszczone do korzystania z wyciągu.

 17. Wyklucza się przewóz następujących osób:

 • które nie stosują się do obowiązujących wymagań prawnych i warunków przewozu,

 • które przez swój stan lub zachowanie, zakłocają bezpieczeństwo i porządek publiczny.

.

Partnerzy

 • azs zakopane 00nowy
 • logo
 • partnerLogoKolor
 • logo
 • sms zakopane 01nowy
 • logo