Aktualne warunki na stoku

Do Państwa dyspozycji oddajemy Wypożyczalnię sprzętu narciarskiego i snowboardowego BARANEK, wypożyczalnia jest wyposażona w sprzęt producentów takich jak:

 wypozyczalnia1

 

Wypożyczalnia znajduję się tuż obok górnej stacji

Wyciągu Narciarskiego CzerwienneSki.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

607-922-033

 

baranek narciorz

Cennik Wypożyczalni BARANEK

 

2h

4h

6h

 1d

 2d

 3d

 4d

 5d

 6d

 7d

Komplet (narty, buty, kije)

35 zł

40 zł

45 zł

50 zł

100 zł

140 zł

180 zł

215 zł

250 zł

280 zł

Komplet dla dzieci (narty do 120cm, buty, kije)

35 zł

35 zł

40 zł

45 zł

90 zł

120 zł

150 zł

180 zł

210 zł

240 zł

Komplet Snowboard (deska, buty)

35 zł

40 zł

45 zł

50 zł

100 zł

140 zł

180 zł

215 zł

250 zł

280 zł

Narty

30 zł

35 zł

40 zł

45 zł

90 zł

120 zł

150 zł

180 zł

210 zł

240 zł

Narty dla dzieci

30 zł

30 zł

35 zł

40 zł

80 zł

110 zł

140 zł

160 zł

180 zł

200 zł

Narty Premium

40 zł

45 zł

50 zł

55 zł

110 zł

160 zł

200 zł

240 zł

270 zł

300 zł

Snowboard

30 zł

35 zł

40 zł

45 zł

90 zł

120 zł

150 zł

180 zł

210 zł

240 zł

Kije

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

20 zł

30 zł

35 zł

40 zł

50 zł

50 zł

Buty

20 zł

20 zł

25 zł

30 zł

60 zł

85 zł

110 zł

125 zł

140 zł

150 zł

Kask do kompletu

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

30 zł

Kask

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

20 zł

30

35

40 zł

45 zł

50 zł

Gogle

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

20 zł

30

35

40 zł

45 zł

50 zł

  

 

Niskie ceny dla grup zorganizowanych!

Cena dla grup ustalana indywidualnie dla każdej grupy

 

Cennik Serwisu BARANEK

Serwis komplet (smarowanie, ostrzenie, regeneracja ślizgu) 80 - 100 zł

Smarowanie na gorąco ręcznie

40 - 50 zł

Smarowanie maszynowe

20 - 30 zł

Ostrzenie

40 - 60 zł

 

Wypożyczalnia/serwis 

Nie posiadasz własnego sprzętu narciarskiego/snowboardowego, a chcesz oddać się zimowemu szaleństwu? Dobrze trafiłeś! Na terenie wyciągu Czerwienneski działa profesjonalna wypożyczalnia i serwis.

Sprzęt:

Posiadamy sprzęt narciarski i snowboardowy w różnych rozmiarach, i o różnych parametrach technicznych (w zależności od stopnia zaawansowania jazdy). Co więcej, gwarantujemy Ci, że wypożyczane u nas narty, deski snowboardowe, buty itd. są odpowiednio przygotowane do jazdy. W razie potrzeby przeszkolimy i pokażemy jak poprawnie zakładać  sprzęt.

Do wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Serwis

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, na terenie naszej wypożyczalni dostępny jest także serwis sprzętu narciarskiego i snowboardowego.

Posiadane przez nas doświadczenie i stosowane narzędzia pracy pozwalają zapewnić Państwu pełen profesjonalizm. Przede wszystkim zajmujemy się:

 • ręcznym ostrzeniem krawędzi
 • regulacją wiązań
 • smarowaniem
 • wyrównywaniem ślizgów
 • konserwacją nart i desek snowboardowych
 • naprawą

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

607-922-033

 

 IMG 6528IMG 6519IMG 65251IMG 65351IMG 6520

 

 

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu BARANEK

 

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

 

Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie Dokumentu Wypożyczenia.

 

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże 1 niezniszczony dokument tożsamości. Przedstawiony przez Klienta dokument jest Klientowi zwracany po zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych.

 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni.

 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.

 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 10. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.

 12. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

 15. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię mailowo lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.

 16. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.

 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.

 18. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Czerwienne.

 19. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.

 20. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny..

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Wypożyczalnia Srzętu BARANEK, NIP 735 284 71 18 (dalej:„Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) z Administratorem można się kontaktować:

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :
świadczenia usług związanych z branżą narciarską i turystyczną, utrzymania konta klienta w wypożyczalni sprzętu sportowego, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

4) mają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy wypożyczenia

Partnerzy

 • azs zakopane 00nowy
 • logo
 • partnerLogoKolor
 • logo
 • sms zakopane 01nowy
 • logo